Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Hořín okres Mělník, Středočeský kraj

25.11.2022 08:00 - 26.11.2022 18:00
Hořín 33, 276 01 - AFK Hořín, Hořín okres Mělník, Středočeský kraj
Cena kurzu: 650,- Kč

Kontaktní osoba:
Veselý Jiří, vesely.trener82@seznam.cz
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Uchazeči na kursu vyplní tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 25.11. 2022 (08.00 – 20:00 hodin) včetně náhledového tréninku
sobota 26.11. 2021 (08.00 – 18:00 hodin )

Lokality teoretické výuky – Hořín 33, 276 01 - AFK Hořín
Lokality praktické výuky – Hořín 33, 276 01 - AFK Hořín

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS-Mělník) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Mělník - KB, č.ú. 115-4735670257/0100 VS je rodné číslo uuchazeče, do poznámek pak jméno a příjmení.

Kontaktní osoba k organizaci kurzu za OFS Mělník: Jiří Veselý , 724 963 907, vesely.trener82@seznam.cz

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce
starý,formulář dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje