Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Poděbrady, Středočeský kraj

19.09.2020 08:00 - 20.09.2020 18:00
Poděbrady, Na Hrázi 211, 290 01 - sportovní areál FK Bohemia Poděbrady, Poděbrady, Středočeský kraj
Cena kurzu: 1500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Uchazeči na kursu předloží tzv. Grassroots leader certifikát,což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky na (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
sobota 19.09. 2020 – neděle 20.09. 2020 (08.00 - 18.00 hodin)

Lokality teoretické výuky – Poděbrady, Jeronýmova 1395 (učebna v budově FitClub Evo)
Lokalita praktické výuky – Poděbrady, Na Hrázi 211 (sportovní areál FK Bohemia Poděbrady)

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky na: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Středočeský+kraj


Cena kursovného je 1.500,- Kč

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti
• fotografii pasového formátu


Faktury se dopředu automaticky nevystavují, vystaví se až na základě emailového požadavku frekventanta po zaslání fakturační adresy.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje