Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení FAČR licence C, Humpolec, Kraj Vysočina

09.02.2022 15:00 - 09.02.2022 20:00
Humpolec, Humpolec, Kraj Vysočina
Cena kurzu: 300,- Kč

Kontaktní osoba:
Duben Stanislav, duben@fotbal.cz
Na doškolení si každý uchazeš donese:
A) fotografii pasového formátu (elektronicky)
B) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
C) platnou průkazku licence FAČR C

Dále prosím o uhrazení školného (do zprávy pro příjemce napište celé své jméno):
Číslo účtu: 86-2656010227/0100
Variabilní symbol: 922022
Částka: 300,-kč

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje