Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení licence C, Městečko Trnávka, Pardubický kraj

24.09.2020 16:00 - 24.09.2020 20:00
Městečko Trnávka 304, 569 41, Městečko Trnávka, Pardubický kraj
Cena kurzu: 300,- Kč

Kontaktní osoba:
Mokrejš Jiří, jirimokrejs@gmail.com
Uchazeči přinesou sebou: starý průkaz, aktuální foto pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje