Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Č. Budějovice, Jihočeský kraj

02.12.2022 09:00 - 19.03.2023 18:00
SCM Složiště, V Hluboké cestě 2288, České Budějovice 5, 370 06, Č. Budějovice, Jihočeský kraj
Cena kurzu: 4000,- Kč

Kontaktní osoba:
Pulec Pavel, pulec@fotbal.cz
Délka studia UEFA B licence - licence čítá dohromady 120 vyučovacích hodin praktické (aktivní zapojení, metodické výstupy) a teoretické výuky (trenérský deník, dílčí písemné testy a závěrečná ústní zkouška, domácí příprava, 2x analýza TJ - natočení videozáznamu svých TJ s následnou analýzou lektorů) - bližší informace před zahájením kurzu.

Místo (způsob) konání výuky: prezenčně, SCM Složiště, V Hluboké cestě 2288, České Budějovice 5, 370 06.
Termín výuky:
prosinec 2022 – březen 2023.
Bloky výuky:
2. – 4. prosinec, 6. – 8. leden, 27. – 29. leden, 24. – 26. únor a 18. – 19. březen.

Výuka bude zahájena v pátek 2. prosince v 9:00 v místě konání. Prezence: 08:30 – 09:00.
Přihlášení na kurz probíhá elektronicky na www.fotbal.cz /trenéři/elektronická přihláška na kurzy a semináře.

K uskutečnění kurzu je potřeba minimálně 15 přihlášených trenérů.

Cena kurzu je 4.000,- Kč.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet KFS Jč. kraje. Číslo účtu.: 158071829/0600.
Jako variabilní číslo uveďte svoje ID, do poznámky pak příjmení a jméno.

Uchazeči o studium před zahájením kurzu zašlou elektronicky na adresu pulec@fotbal.cz níže uvedené:

* potvrzení o zaplacení kurzovného
* výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
* lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kurzu (originál – max. 3 měsíce starý, psaný volnou
formou, popř. formulář ke zdravotní způsobilosti k TV a sportu)
* fotografii pasového formátu
* doklad o získání UEFA C (dříve UEFA Grassroots C) licence.
* certifikát o absolvování on-line licence Grassroots leader (lze splnit i v průběhu kurzu)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje