Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Praha, Středočeský kraj

04.12.2020 08:00 - 20.02.2021 18:00
Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2, Praha, Středočeský kraj
Cena kurzu: 5700,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia UEFA „B“ - licence čítá dohromady 120 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky. Může ho absolvovat trenér s již před tím absolvovanými kursy „C“ – licence a Grassroots „C“ licence.

Bloky výuky:
pátek 04.12. 2020 – neděle 06.12. 2020 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 15.01. 2021 – neděle 17.01. 2021 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
čtvrtek 04.02. 2021 – neděle 07.02. 2021 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 19.02. 2020 – sobota 20.02. 2020 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)


Lokality teoretické výuky – Praha 6 – FTVS Praha, Strahov
Lokality praktické výuky – Praha 6 – Strahov, FTVS Praha, Sportovní areál SK Střešovice 1911


Vyplněné přihlášky elektronicky https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Středočeský+kraj


Cena kursovného je 5.700,- Kč.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• platný průkaz Grassoots C licence
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) (pozn. Grassroots leader certifikát není průkaz Grassroots C-
licence)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti
• fotografii pasového formátu

Faktury se dopředu automaticky nevystavují, vystaví se až na základě emailového požadavku frekventanta po zaslání fakturační adresy.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje