Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Ostrava, Moravsko-slezský kraj

03.12.2022 09:00 - 22.01.2023 18:00
náměstí Svatopluka Čecha 10, 702 00 Ostrava, Ostrava, Moravsko-slezský kraj
Cena kurzu: 3500,- Kč

Kontaktní osoba:
Zajíc Radim, zajic@mskfs.cz
Poplatek za školení trenérů licence B UEFA (3.500,-Kč) uhraďte převodem na účet MS KFS č. 174541384 / 0300!!! Poplatek zaplaťte až po 1.10.2022, avšak do začátku školení musí být poplatek uhrazen.


Uchazeč o kurz UEFA B licence při zahájení školení musí mít s sebou:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na UEFA C licenci není třeba)
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na UEFA C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
E) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)

Obsahová část:
Teorie - 56 hodin
Praxe - 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, písemným testem během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Termíny konání jednotlivých vícedenních bloků:
3.-4.12.2022
9.-11-12.2022
7.-8.1.2023
13.-15.1.2023
21.-22.1.2023
Výuka probíhá vždy od 9.00 do 18.00 hod.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje