Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Jihlava, Kraj Vysočina

13.02.2020 08:00 - 01.04.2020 18:00
Sídlo KFS Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava 58604, Jihlava, Kraj Vysočina
Cena kurzu: 4000,- Kč

Kontaktní osoba:
Duben Stanislav, duben@fotbal.cz
Uchazeč o kurz UEFA B Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba)
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
D) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
E) potvrzení o absolvování licence Grassroots C (průkazka)

Obsahová část:
Teorie - 56 hodin
Praxe - 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, třemi průběžným písemnými testy během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Termíny konání jednotlivých vícedenních bloků:
1.blok 13.-16.2.2020
2.blok 27.2.-1.3.2020
3.blok 20.-22.3.2020
Závěrečné zkoušky 1.4.2020

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje