Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Nymburk, Středočeský kraj

02.09.2022 08:00 - 03.09.2022 18:00
SK Polaban Nymburk, Nad Elektrárnou 1177/29, 28802 Nymburk, Nymburk, Středočeský kraj
Cena kurzu: 800,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky.

Uchazeči na kursu vyplní tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek. 2.9. 2022 (08.00 - 12:30 hodin teorie) 13:30-19:30 hodin praxe (včetně náhledového tréninku)
sobota 3.9. 2022 (08.00 - 12:30 hodin teorie) 13:30-18 hodin praxe

Lokality teoretické výuky – SK Polaban Nymburk, Nad Elektrárnou 1177/29, 28802 Nymburk
Lokality praktické výuky – SK Polaban Nymburk, Nad Elektrárnou 1177/29, 28802 Nymburk


Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS Nymburk) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.


Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Nymburk, č.ú. 2800975227/2010. VS je rodné číslo uchazeče, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky)

Kontaktní osoba v rámci organizace kurzu GTM OFS Nymburk - Roman Myška, 775 946 716, romanmyska@seznam.cz

Kontaktní osoba v případě otázek k obsahové části GTM SKFS - Ing.Milan Kormaník, 724 112 66, kormanik@fotbal.cz

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce
starý, formulář dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje