Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Poděbrady, Středočeský kraj

13.01.2023 08:00 - 05.03.2023 18:00
FK BOHEMIA Poděbrady, Na Hrázi 211, Poděbrady, Středočeský kraj
Cena kurzu: 4500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia UEFA „B“ - licence čítá dohromady 120 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky. Může ho absolvovat trenér s již před tím absolvovanými kursy FAČR „C“ – licence a UEFA „C“ licence.

Bloky výuky:
pátek 13.01. 2023 – neděle 15.01. 2023 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 03.02. 2023 – neděle 05.02. 2023 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 17.02. 2023 – neděle 19.02. 2023 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 03.03. 2023 – neděle 05.03. 2023 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)

Lokality teoretické výuky – Poděbrady, Jeronýmova 1395 (učebna v budově Fitclub Ego)
Lokalita praktické výuky – Poděbrady, Na Hrázi 211 (sp.areál FK Bohemia Poděbrady)


Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky). Platbu v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (SKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. NUTNO ZASLAT EMAILEM FAKTURAČNÍ ADRESU. (Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře).


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• platný průkaz UEFA „C“ licence (dříve Grassroosts „C“ – licence)
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) (pozn.
Grassroots leader certifikát není průkaz Grassroots C-licence)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje