Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA licence C, Jihlava, Kraj Vysočina

15.01.2022 08:00 - 30.01.2022 18:00
Sídlo KFS Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, Jihlava, Kraj Vysočina
Cena kurzu: 2500,- Kč

Kontaktní osoba:
Duben Stanislav, duben@fotbal.cz
Uchazeč o kurz Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) fotografii pasového formátu (elektronicky)
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
E) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
F) platnou průkazku licence C

Obsahová část:
Teorie -16,5 hodin
Praxe - 23,5 hodin

Kurz je zakončen elektronickým testem UEFA Grassroots C licence
+ aktivní účast na dvou trénincích mládežnické kategorie dle domluvy s lektorem
Ideálně před kurzem (případně v průběhu či těsně po kurzu C licencece) je nutné mít splněný e-learningový kurz = Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C.

Termíny konání:
15.-16.1.2022
29.-30.1.2022

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje