Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Doksy okres Kladno, Středočeský kraj

04.03.2023 08:00 - 05.03.2023 18:00
Sportovní areál SK Doksy, Skalní 553, 273 64 Doksy, Doksy okres Kladno, Středočeský kraj
Cena kurzu: 1000,- Kč

Kontaktní osoba:
Marek Novobilský, marek.novobilsky@gmail.com
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) kam trenér (ka) vloží zároveň svoji fotografii, kterou bude mít posléze na průkazce.

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
sobota 4.3.2023 (08.00 - 19:30) včetně náhledového tréninku
neděle 5.3.2023 (08.00 - 18:00)

Lokalita teoretické výuky - Sportovní areál SK Doksy, Skalní 553, 273 64 Doksy
Lokalita praktické výuky - Sportovní areál SK Doksy, Skalní 553, 273 64 Doksy


Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS Kladno) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Kladno č.ú. , 43-9265400297/0100, VS je rodné číslo, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky)

Kontaktní osoba v rámci organizace kurzu - Ing. Marek Novobilský , marek.novobilsky@gmail.com , 603 402 986


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce
starý,formulář dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje