Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Tmaň, Středočeský kraj

10.09.2022 08:00 - 11.09.2022 18:00
K sídlišti 50,267 21 Tmaň, Tmaň, Středočeský kraj
Cena kurzu: 900,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Uchazeči na kursu vyplní tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) kam trenér (ka) vloží zároveň svoji fotografii, kterou bude mít posléze na průkazce.

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
sobota 10.09. 2022. (08.00 - 20:00 hodin (včetně náhledového tréninku)
neděle 11.09. 2022 (08.00 - 18:00 hodin )


Lokality teoretické výuky – Tmaň - kulturní dům
Lokality praktické výuky – TJ VČS Tmaň - hřiště

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS-Beroun) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.

Cena kurzovného je 900,- Kč .

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Beroun, č.ú. 246493212/0300 , VS je rodné číslo, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky)

Kontaktní osoba v rámci organizace kurzu GTM OFS Beroun - Jan Kozel, 607169179, 15kozel@seznam.cz


Kontaktní osoba v případě otázek k obsahové části GTM SKFS - Ing.Milan Kormaník, 724 112 66, kormanik@fotbal.cz

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce
starý,formulář dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje