Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení licence C, Praha, Středočeský kraj

05.11.2020 14:30 - 05.11.2020 20:00
Praha 6, Strahov, Praha, Středočeský kraj
Cena kurzu: 800,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Bloky výuky:
čtvrtek 5.11. 2020 14.30 - 20.00 hodin

Přihlášky na doškolení elektronicky https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Středočeský+kraj

Cena doškolení - 800,- Kč

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kurzu je omezena.
Faktura se dopředu nevystavuje.

Doškolení trenérské UEFA B až C-licence se řídí Řádem trenérů (§13)

Zájemci o doškolení si sebou na doškolení přinesou:
• občanský průkaz
• fotografii pasového formátu
• trenérský průkaz "C" licence

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje