Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Šumperk, Olomoucký kraj

18.03.2023 08:00 - 19.03.2023 18:00
ZŠ Sluneční 38, Šumperk 787 01, Šumperk, Olomoucký kraj
Cena kurzu: 1000,- Kč

Kontaktní osoba:
Staroba Lukáš, staroba@fotbal.cz
Poznámky
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a dvě návštěvu na náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Uchazeči na kursu vyplní tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) kam trenér (ka) vloží zároveň svoji fotografii, kterou bude mít posléze na průkazce.

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
sobota 18. 03. 2023 08:00 - 18:00 hodin
neděle 19. 03. 2023 08.00 - 18:00 hodin
+ náslechové tréninky

Lokality teoretické výuky a praktické výuky: ZŠ Sluneční, Sluneční 38, Šumperk 787 01

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Šumperk - Raiffeisen BANK, a.s. č.ú. 8614000001/5500, VS je rodné číslo uchazeče, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky). Platbu v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu).
Kapacita kursu je omezena.

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS Šumperk) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. NUTNO ZASLAT MAILEM FAKTURAČNÍ ADRESU. (Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře).

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) (pozn.
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje