Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Brno - město, Jihomoravský kraj

24.10.2020 08:00 - 25.10.2020 17:00
Brno, Vídeňská 9 , 63900, Brno - město, Jihomoravský kraj
Cena kurzu: 800,- Kč

Kontaktní osoba:
Schwarz Stanislav, schwarz@fotbal.cz
Uchazeč o kurz Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
E) Cena 800 kč -
F) Platba převodem :
č.ú. 2698294379/0800
VS vaše ID číslo na FAČR
VE ZPRÁVĚ PRO PŘÍJEMCE VEPIŠTE VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Nebo hotově na místě : oproti příjmovému dokladu
V případě vystavení faktury ,kontaktujte sekretáře Libora Charváta _ 732210467 nebo email: sekretar@fotbalbrno.cz

Obsahová část:
Teorie - 11hodin
Praxe - 9 hodin
+ aktivní účast na dvou trénincích mládežnické kategorie dle domluvy s lektorem
Ideálně před kurzem (případně v průběhu či těsně po kurzu C licencece) je nutné mít splněný e-learningový kurz = Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C.

Termíny konání:
Dle informací organizátora

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje