Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA licence C, Ostrava, Moravsko-slezský kraj

20.11.2021 09:00 - 27.11.2021 18:00
náměstí Svatopluka Čecha 10, 702 00 Ostrava, Ostrava, Moravsko-slezský kraj
Cena kurzu: 1500,- Kč

Kontaktní osoba:
Zajíc Radim, zajic@mskfs.cz
Poplatek za školení trenérů licence Grassroots C UEFA (1.500,-Kč) uhraďte převodem na účet MS KFS č. 174541384 / 0300!!!

Uchazeč o kurz UEFA Grassroots Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
D) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
E) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)

Obsahová část:
Teorie -16,5 hodin
Praxe - 23,5 hodin
Kurz je zakončen elektronickým testem UEFA Grassroots C licence

Termíny konání:
20.11. 9.00 - 18.00 hod.
21.11. 9.00 - 18.00 hod.
26.11. 9.00 - 18.00 hod.
27.11. 9.00 - 18.00 hod.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje