Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA Grassroots C licence, Praha, Středočeský kraj

19.11.2020 08:00 - 22.11.2020 18:00
Praha 6, Strahov, Zátopkova 100/2, Praha, Středočeský kraj
Cena kurzu: 3500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia Grassroots „C“ licence čítá dohromady 40 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a může ho absolvovat trenér s již absolvovaným základním kurzem „C“ – licence.

Bloky výuky:
čtvrtek 19.11. 2020 (08.00 - 18.00 hodin)
pátek 20.11. 2020 (08.00 - 18.00 hodin)
sobota 21.11. 2020 (08.00 - 18.00 hodin)
neděle 22.11. 2020 (08.00 - 18.00 hodin)


Lokality teoretické výuky – Částečná ON-LINE distanční výuka dle zaslaných pokynů
Lokality praktické výuky – Praha 6 – Strahov, Sportovní areál SK Střešovice 1911


Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (SKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k (Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře).

Cena kurzovného je 3.500,- Kč .

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu).


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• platný průkaz licence C (uchazeči přijati do kursu na základě ligových startů dodají potvrzení z příslušného klubu nebo klubů)
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje