Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Brno, Jihomoravský kraj

22.11.2019 08:00 - 13.03.2020 20:00
Brno, Vídeňská 9, Brno, Jihomoravský kraj
Cena kurzu: 4500,- Kč

Kontaktní osoba:
Schwarz Stanislav, schwarz@fotbal.cz
Uchazeč o kurz UEFA B Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba)
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
D) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
E) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
F) potvrzení -TP - C licence a Grassroots C licence !!
F)Platba - na účet JmKFS - KB, č.ú. 27-5826790267/0100 VS 0001
do zprávy pro příjemce doplňte Jméno a příjmení
Obsahová část:
Teorie - 56 hodin
Praxe - 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, třemi průběžným písemnými testy během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Termíny konání jednotlivých vícedenních bloků:
Dle informací organizátora kurzu.
1.běh - 22.11.- 24.11.2019
2.běh - 06.12.- 08.12.2019
3.běh - 31.01.- 02. 02.2019
4.běh- 06.03.- 08.03.2019
13.3. - 16:00 h závěrečné zkoušky

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje