Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, OFS Hradec Králové, Královehradecký kraj

03.12.2022 08:00 - 04.12.2022 18:00
ZŠ Sever, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové, OFS Hradec Králové, Královehradecký kraj
Cena kurzu: 1500,- Kč

Kontaktní osoba:
Havel Roman, havel@fotbal.cz
Upozorňujeme, že faktura bude vystavena OFS Hradec Králové na vyžádání!!!! Otázky týkající se platby kurzovného směřujte na: sekretar@ofshk.cz

Uchazeč o kurz Licence C při nástupu předloží:
A) občanský průkaz (pas)
B) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
C) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
D) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
E) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny)
F) potvrzení o zaplacení kurzovného

Obsahová část:
Teorie - 11hodin
Praxe - 9 hodin
+ aktivní účast na dvou trénincích mládežnické kategorie dle domluvy s lektorem
Ideálně před kurzem (případně v průběhu či těsně po kurzu C licencece) je nutné mít splněný e-learningový kurz = Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C.

Termíny konání: 3.-4.12.2022
Další dle pokynů organizátora.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje