Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Brno, Jihomoravský kraj

04.12.2020 08:30 - 21.03.2021 18:00
Vídeňská 9,63900 Brno, Brno, Jihomoravský kraj
Cena kurzu: 4500,- Kč

Kontaktní osoba:
Schwarz Stanislav, schwarz@fotbal.cz
Uchazeč o kurz UEFA B Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba)
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
D) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
E) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
Platba : převodem č.ú. 27-5826790267/0100
do zprávy pro příjemce napište jméno a příjemní
VS 007
Nebo hotově na místě oproti dokladů
V případě faktury, kontaktujte S.Schwarze

Obsahová část:
Teorie - 56 hodin
Praxe - 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, třemi průběžným písemnými testy během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Termíny konání jednotlivých vícedenních bloků:
1. blok 4.12.- 6.12.2020
2. blok 29.1.- 31.1.2021
3.blok 5.3.- 7.3.2021
4.blok 19.3.- 21.3.2021

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje