Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Příbram, Středočeský kraj

17.02.2023 08:00 - 18.02.2023 18:00
SK SPARTAK Příbram, Žižkova 694, 261 01 Příbram, Středočeský kraj., Příbram, Středočeský kraj
Cena kurzu: 1300,- Kč

Kontaktní osoba:
Miroslav Bodnár, bodyst@seznam.cz
Uchazeči na kurzu vyplní tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR.

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Blok výuky:
Pátek 17. 02. 2023 zahájení kurzu v 8.00 hod SK SPARTAK Příbram, Žižkova 694, 261 01 Příbram, Středočeský kraj.

pátek 17. 02. 2023 (08.00 – 20.00 hodin) včetně náhledového tréninku
sobota 18. 02. 2023 (08.00 – 18.00 hodin) včetně náhledového tréninku


Lokality teoretické výuky: Základní škola Březové – Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram
Lokality praktické výuky: Základní škola Březové – Hory UMT, Prokopská 337, 261 01 Příbram,
SK SPARTAK Příbram, UMT (Žižkova) 261 01 Příbram, Středočeský kraj

Platební údaje:
Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS Příbram) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Příbram – Fio Banka 2201992869/2010 VS je ID FAČR uchazeče, do poznámek pak jméno a příjmení.

Kontakty:
Kontaktní osoba k organizaci kurzu za OFS Příbram: Miroslav Bodnár, tel: 724 321 133Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý, formulář dle ošetřujícího lékaře
nebo je možné využít formulář přiložený)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje