Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA Grassroots C licence, Poděbrady, Středočeský kraj

07.11.2020 08:00 - 15.11.2020 18:00
Poděbrady, Na Hrázi 211, 290 01 - sportovní areál FK Bohemia Poděbrady, Poděbrady, Středočeský kraj
Cena kurzu: 2700,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia Grassroots „C“ licence čítá dohromady 40 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a může ho absolvovat trenér s již absolvovaným základním kursem „C“ – licence.

Bloky výuky:
sobota 07.11. 2020 – neděle 08.11. 2020 (08.00 - 18.00 hodin)
sobota 14.11. 2020 – neděle 15.11. 2020 (08.00 - 18.00 hodin)


Lokality teoretické výuky – Poděbrady, Jeronýmova 1395 (učebna v budově FitClub Evo)
Lokalita praktické výuky – Poděbrady, Na Hrázi 211 (sp.areál FK Bohemia Poděbrady)


Vyplněné přihlášky elektronicky https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Středočeský+kraj


Cena kursovného je 2.700,- Kč .

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• platný průkaz licence C (uchazeči přijati do kursu na základě ligových startů dodají potvrzení z příslušného klubu nebo klubů)
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje