Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Čáslav, Středočeský kraj

19.02.2021 08:00 - 20.02.2021 20:00
FK Čáslav - Sportovní areál Vodranty 1664, Čáslav 286 01, Čáslav, Středočeský kraj
Cena kurzu: 1200,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
TMK Středočeského KFS ve spolupráci s TMK OFS Kutná Hora pořádá 19.2. - 20.2. 2021 školení trenérů licence „C“ licence.

Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu ukázkové tréninkové jednotky. Termín náhledové tréninkové jednotky 20.2. 16:30-18:00.

Uchazeči na kursu předloží tzv. Grassroots leader certifikát,což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá zde. Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 19.02. 2021 – sobota 20.02. 2021 (08.00 - 18.00 hodin)

Lokality teoretické výuky – FK Čáslav - Sportovní areál Vodranty 1664 Čáslav 286 01
Lokalita praktické výuky – FK Čáslav - Sportovní areál Vodranty 1664 Čáslav 286 01

Cena kursovného je 1.200,- Kč

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kurzu je omezena.

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (SKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k (Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře).

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti (FAČR Covid 2019)
• fotografii pasového formátu


Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje