Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Poděbrady, Středočeský kraj

22.11.2019 08:00 - 05.01.2020 18:00
Sportovní areál FK Bohemia Poděbrady,Na Hrázi 211,Poděbrady 290 01, Poděbrady, Středočeský kraj
Cena kurzu: 4000,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia UEFA „B“ - licence čítá dohromady 120 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky. Může ho absolvovat trenér s již před tím absolvovanými kursy „C“ – licence a Grassroots „C“ licence.

Bloky výuky:
pátek 22.11. 2019 – neděle 24.11. 2019 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 29.11. 2019 – neděle 01.12. 2019 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 06.12. 2019 – neděle 08.12. 2019 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 03.01. 2020 – neděle 05.01. 2020 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)

Lokality teoretické výuky – Poděbrady, Jeronýmova 1395 (učebna v budově FitClub Evo)
Lokalita praktické výuky – Poděbrady, Na Hrázi 211 (sp.areál FK Bohemia Poděbrady)

Vyplněné přihlášky elektronicky https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu

Cena kursovného je 4.000,- Kč.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• platný průkaz Grassoots C licence
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) (pozn. Grassroots
leader certifikát není průkaz Grassroots C-licence)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje