Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Praha, Středočeský kraj

24.02.2023 08:00 - 25.02.2023 18:00
Praha 6 – Strahov , Zátopkova 100/2, budova ČUS, Praha, Středočeský kraj
Cena kurzu: 2200,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Uchazeči na kursu vyplní tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) kam trenér (ka) vloží zároveň svoji fotografii, kterou bude mít posléze na průkazce.

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 24.02. 2023 08.00 - 20:00 hodin (včetně náhledového tréninku)
neděle 25.02. 2023 08.00 - 18:00 hodin


Lokality teoretické výuky – Praha 6 – Strahov , Zátopkova 100/2, budova ČUS
Lokality praktické výuky – Praha 6, Cukrovarnická 1071, Sportovní areál SK Střešovice 1911

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (Středočeský KFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky). Platbu v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (SKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. NUTNO ZASLAT MAILEM FAKTURAČNÍ ADRESU. (Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře).

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) (pozn.
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál –
max. 3 měsíce starý)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje