Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Jinočany, OFS Praha západ, Středočeský kraj

28.05.2021 08:00 - 29.05.2021 18:00
Sokol Jinočany, Na Poustce 144, 252 25 Jinočany, Jinočany, OFS Praha západ, Středočeský kraj
Cena kurzu: 500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Kurz je dotován OFS Praha -západ a je primárně určen pro trenéry z příslušeného OFS.

Uchazeči na kursu vyplní tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 28.05. 2021 (08.00 - 12:30 hodin teorie) 13:30-18 hodin praxe
sobota 29.05. 2021 (08.00 - 12:30 hodin teorie) 13:30-18 hodin praxe


Lokality teoretické výuky – ON-LINE distanční výuka (přes aplikaci ZOOM)
Lokality praktické výuky – Sokol Jinočany, Na Poustce 144, 252 25 Jinočany
Po ukončení teorie se frekventant přesune na praxi, na přesun je 60 minut.
(Tato organizace je již z Covidové doby vyzkoušena.)


Poznámka:
V případě rozvolnění v rámci vládních opatření teorie i praxe proběhne v areálu Sokol Jinočany od 8:00- 18:00 (12:30 -13:30 hod pauza na oběd)


Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS-Praha západ) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.

Cena kurzovného je 500,- Kč .

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Praha západ - KB, č.ú. 107-268570207/0100 VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu).

Organizace kurzu v rámci systému aktuálních vládních opatření.

Upřesňující informace budou zaslány 4 dny před konáním kurzu.


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý,formulář dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti (FAČR Covid 2019)
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje