Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Jihlava, Kraj Vysočina

11.02.2022 08:00 - 18.05.2022 16:00
Sídlo KFS Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, Jihlava, Kraj Vysočina
Cena kurzu: 4000,- Kč

Kontaktní osoba:
Duben Stanislav, duben@fotbal.cz
Uchazeč o kurz UEFA B Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba)
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
D) fotografii pasového formátu ( elektronickou formou)
E) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
F) průkazku UEFA C licence

Obsahová část:
Teorie - 56 hodin
Praxe - 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, třemi průběžným písemnými testy během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Termíny konání jednotlivých vícedenních bloků:
11.-13.2.2022
25.-27.2.2022
18.-20.3.2022
8.4.2022
29.4.2022
18.5.2022 - závěrečné zkoušky

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje