Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, OFS Břeclav, Jihomoravský kraj

30.08.2019 08:00 - 31.08.2019 17:00
Hřiště Sokola Kostice, OFS Břeclav, Jihomoravský kraj
Cena kurzu: 1000,- Kč

Kontaktní osoba:
Schwarz Stanislav, Zlámal Luděk GTM Břeclav, schwarz@fotbal.cz
Uchazeč o kurz Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven) a míče s sebou
E) kopii potvrzení o zaplacení

PLATBA :
Číslo účtu: 2401393959/2010
Variabilní symbol: vaše ID číslo
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení
Částka: 1000 kč.

Obsahová část:
Teorie - 11hodin
Praxe - 9 hodin
+ aktivní účast na dvou trénincích mládežnické kategorie dle domluvy s lektorem
Ideálně před kurzem (případně v průběhu či těsně po kurzu C licencece) je nutné mít splněný e-learningový kurz = Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C.

Další pokyny :

Dle informací organizátora

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje