Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Praha 6 - Strahov, Středočeský kraj

24.04.2020 08:00 - 25.04.2020 18:00
Praha 6 - Strahov, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov, Středočeský kraj
Cena kurzu: 2200,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
TMK Středočeského KFS pořádá
24.4. - 25.4. 2020 školení trenérů licence „C“ licence.

Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové ukázkové tréninkové jednotky.

Uchazeči na kurzu předloží tzv. Grassroots leader certifikát,což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky na (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 24.04. 2020 (08.00 - 18.00 hodin)
sobota 25.04. 2020 (08.00 - 18.00 hodin)

Lokality teoretické výuky – Praha 6 – Strahov, FTVS Praha,
Lokalita praktické výuky – Praha 6 – Strahov, Sportovní areál SK Střešovice 1911 (UMT)

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky na: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu

Cena kurzovného je 2.500,- Kč.
Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu).


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje