Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Ostrava, Moravsko-slezský kraj

24.11.2019 09:00 - 24.01.2020 17:00
náměstí Svatopluka Čecha 10, 702 00 Ostrava, Ostrava, Moravsko-slezský kraj
Cena kurzu: 3000,- Kč

Kontaktní osoba:
Zajíc Radim, zajic@fotbal.cz
Platbu za školení trenérů licence B UEFA nutno uhradit převodem na účet MS KFS č. 174541384 / 0300!!!
Pro nástup na školení licence B UEFA je nutno nejdříve absolvovat školení trenérů licence C a Grassroots C UEFA!!!

Uchazeč o kurz UEFA B Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba)
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
D) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
E) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)

Obsahová část:
Teorie - 56 hodin
Praxe - 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, třemi průběžným písemnými testy během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Termíny konání jednotlivých vícedenních bloků:
24.11., 30.11-1.12., 6.-8.12., 14.-15.12, 4.-5.1., 11.-12.1., závěrečná ústní zkouška 24.1.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje