Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení FAČR licence C, Jilemnice, Liberecký kraj

30.11.2022 17:00 - 30.11.2022 21:00
Jilemnice - přesné místo upřesněno dle počtu uchazečů, Jilemnice, Liberecký kraj
Cena kurzu: 300,- Kč

Kontaktní osoba:
Kolčava Michal, kolcava@fotbal.cz
Účastníci doškolení FAČR C licence předloží ke kontrole trenérský průkaz (bez starého trenérského průkazu nelze vydat nový trenérský průkaz). Trenéři, kteří mají již propadlou platnost platí 500,- Kč.
K prodloužení licence je potřeba mít udělaný leader certifikát vč. nahrané fotografie v profilu (nelze bez toho udělat nový průkaz) - https://vzdelavani.fotbal.cz/static/home.
Platba doškolení na číslo účtu 1263057329/0800 ; do poznámek jméno a příjmení, ročník narození.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje