Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Kostice, Jihomoravský kraj

27.08.2021 08:30 - 28.08.2021 17:00
Sportovní areál Kostice, Kostice, Jihomoravský kraj
Cena kurzu: 800,- Kč

Kontaktní osoba:
Schwarz Stanislav, schwarz@fotbal.cz
Uchazeč o kurz Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
E) potvrzení ,,Covid 19"

Obsahová část:
Teorie - 11hodin
Praxe - 9 hodin
+ aktivní účast na dvou trénincích mládežnické kategorie dle domluvy s lektorem
Ideálně před kurzem (případně v průběhu či těsně po kurzu C licencece) je nutné mít splněný e-learningový kurz = Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C.
Platba : převodem na účet OFS Břeclav : č.ú 2401393959/2010
VS : ID na FAČR
Čáska : 800 Kč
Termíny konání:
Dle informací organizátora

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje