Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Olomouc, Olomoucký kraj

24.01.2020 08:00 - 08.03.2020 17:00
Na Střelnici 39, Olomouc 779 00, Olomouc, Olomoucký kraj
Cena kurzu: 3000,- Kč

Kontaktní osoba:
Staroba Lukáš, staroba@fotbal.cz
Uchazeč o kurz UEFA B Licence při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba)
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
D) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
E) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)

Obsahová část:
Teorie - 56 hodin
Praxe - 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, třemi průběžným písemnými testy během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Termíny konání jednotlivých vícedenních bloků:
24. - 26. 1., 7. - 9. 2., 21. - 23. 2., 7. - 8. 3. 2020


Platba proběhne na místě proti dokladu.
KURZ BUDE SPUŠTĚN V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ MINIMÁLNĚ 12-ti UCHAZEČŮ, kteří mají splněnou jak FAČR "C" LICENCI tak UEFA GRASSROOTS "C" LICENCI!!!

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje