Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, PRO ŽENY TRENÉRKY, Praha

05.12.2020 08:00 - 16.01.2021 18:00
Praxe - Praha 6, Juliska, Na Julisce 28/2, PRO ŽENY TRENÉRKY, Praha
Cena kurzu: 300,- Kč

Kontaktní osoba:
Kowolowski Jakub, infozeny@fotbal.cz
Kurz FAČR C licence pouze pro ženy trenérky.

Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a sledování náhledových tréninků - hospitací. Kurz je koncipován pro současné i potencionální trenérky.

Uchazečky na kurzu předloží tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky na (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog).
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurz je nutné absolvovat celý.

Výuka:
Sobota 5. prosince 2020 - 8:00 - 18:00 (distanční výuka)
Neděle 6. prosince 2020 - 8:00 18:00 (distanční výuka)
Sobota 16. ledna 2021 - 9:00 - 18:00 (praxe na hřišti)

Lokalita teoretické výuky - DISTANČNĚ - ONLINE
Lokalita praktické výuky - Praha 6, Juliska

Distanční výuka bude probíhat ONLINE formou. Pro splnění účasti je potřeba mít po celou dobu zapnutou kameru. V rámci distanční výuky budou teoretické přednášky na danou problematiku a také sledování a společný rozbor náhledových tréninků - hospitací.
Praktická výuka proběhne až po novém roce (zlepšení situace, rozvolnění vládních nařízení). Všechny účastnice se sejdou v sobotu 16. ledna, kde si na vlastní kůži vyzkouší trénink a mohou se vrátit do dětských let fotbalových přípravek.

Cena: 300 Kč

Popis:
Cílem kurzu je seznámit studentky s problematikou tréninkového procesu. Obsah teoretických přednášek a praktických ukázek je zaměřen na výchovu dětí. Absolventy získají základní vědomosti o tom, jak sestavit tréninkovou jednotku, jak vést hráče a hráčky během tréninku a utkání a také, co s danou kategorií trénovat.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet, po registraci Vám bude vystavena faktura, kterou následně budete moci uhradit.

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit:
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
formulář potvrzení je možné využít vlastní
• fotografii pasového formátu

Veškeré potřebné informace budou všem účastnicím zaslány před kurzem.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje