Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení UEFA B licence, ON-LINE seminář, Středočeský kraj

05.11.2020 15:00 - 05.11.2020 20:00
Praha 6, Strahov, ON-LINE seminář, Středočeský kraj
Cena kurzu: 800,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Bloky výuky:
čtvrtek 5.11. 2020 15.00 - 20.00 hodin (včetně přestávek)

Přihlášeným bude zaslán odkaz kde se budou moci zúčastnit tohoto on-line semináře. FREKVENTANT MUSÍ MÍT PO CELOU DOBU SEMINÁŘE ZAPNUTOU WEB KAMERU ! , tímto bude deklarovat svoji účast na doškolení. Screen obrazovky - přednášky se budou nahrávány, jak pro potřebu trenérů, tak pro kontrolu účasti.

Délka semináře odpovídá požadavku Řádu trenérů FAČR na doškolení trenérů C až UEFA B licence. Přestávky v semináři samozřejmě budou !

Cena doškolení - 800,- Kč (tato cena byla stanovena již s předstihem s vypsáním kurzu, měnit se i přes změnu formátu semináře nebude)

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče, do poznámek k platbě je nutné uvést jméno a příjmení. Platba v hotovosti možná pouze po dohodě v sídle SKFS za dodržení platných hygienických podmínek. Kapacita kurzu je omezena technickými možnostmi.


Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (SKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k (Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře).

Doškolení trenérské UEFA B až C-licence se řídí Řádem trenérů (§13) - průkazy propadlé dlouhou dobu nejde obnovit účastí na jednom semináři...

Zájemci o doškolení zašlou poštou:
• fotografii pasového formátu
• starý trenérský průkaz UEFA „B“ licence

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje