Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Ostrava, Moravsko-slezský kraj

12.11.2022 09:00 - 13.11.2022 17:00
TJ Unie Hlubina, Gajdošova 2287/31, 702 00 Ostrava, Ostrava, Moravsko-slezský kraj
Cena kurzu: 800,- Kč

Kontaktní osoba:
Paskal Trigas, mefs.ostrava@gmail.com
Platbu 800,-Kč nutno provést po přihlášení na školení, na základě faktury vystavené MěFS Ostrava.
Uchazeč o kurz Licence FAČR C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
D) Před zahájením školení nutno absolvovat v rámci e- vzdělávání Grassroots Leader Certifikát (www.fotbal.cz - trenéři - E-learning - Leader certifikát) a vložit zde svou fotografii, která se potom objeví na Vaši průkazce trenéra. Certifikát o absolvování nutno předložit při zahájení kurzu.

Obsahová část:
Teorie - 11hodin
Praxe - 9 hodin
+ aktivní účast na dvou trénincích mládežnické kategorie dle domluvy s lektorem
Ideálně před kurzem (případně v průběhu či těsně po kurzu C licence) je nutné mít splněný e-learningový kurz = Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)


Termíny konání:
Dle informací organizátora

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje