Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Poděbrady, Středočeský kraj

27.11.2020 08:00 - 24.01.2021 18:00
Poděbrady, Na Hrázi 211, 290 01 - sportovní areál FK Bohemia Poděbrady, Poděbrady, Středočeský kraj
Cena kurzu: 4500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia UEFA „B“ - licence čítá dohromady 120 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky. Může ho absolvovat trenér s již před tím absolvovanými kursy „C“ – licence a Grassroots „C“ licence.

Bloky výuky:
pátek 27.11. 2020 – neděle 29.11. 2020 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 11.12. 2020 – neděle 13.12. 2020 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 08.01. 2021 – neděle 10.01. 2021 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)
pátek 22.01. 2021 – neděle 24.01. 2020 UEFA „B“ licence (08-18 hod.)


Lokality teoretické výuky – Poděbrady, Jeronýmova 1395 (učebna v budově FitClub Evo)
Lokalita praktické výuky – Poděbrady, Na Hrázi 211 (sp.areál FK Bohemia Poděbrady)


Vyplněné přihlášky elektronicky https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Středočeský+kraj


Cena kursovného je 4.500,- Kč.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• platný průkaz Grassoots C licence
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) (pozn. Grassroots leader certifikát není průkaz Grassroots C-licence)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti
• fotografii pasového formátu

Faktury se dopředu automaticky nevystavují, vystaví se až na základě emailového požadavku frekventanta po zaslání fakturační adresy.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje