Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Kolín, Středočeský kraj

10.12.2022 08:00 - 11.12.2022 18:00
SK Sparta Kolín, Brankovická 1216, 280 02, Kolín, Kolín, Středočeský kraj
Cena kurzu: 800,- Kč

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Skořepa, skorepa.p@centrum.cz
Uchazeči na kursu vyplní tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) kam trenér (ka) vloží zároveň svoji fotografii, kterou bude mít posléze na průkazce.

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
sobota 10.12. 2022 (08.00 - 20:00 hodin (včetně náhledového tréninku)
neděle 11.12. 2022 (08.00 - 18:00 hodin )

Lokality teoretické výuky – SK Sparta Kolín, Brankovická 1216, 280 02, Kolín,
Lokality praktické výuky – SK Sparta Kolín, Brankovická 1216, 280 02, Kolín,

Organizace kurzu bude v rámci systému aktuálních vládních opatření (např. antigenní testy apod.)

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS-Kolín) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.

Cena kurzovného je 800,- Kč .

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Kolín, č.ú. 2500167228/2010,, VS je rodné číslo, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky)

Kontaktní osoba v rámci organizace kurzu GTM OFS Kolín – Mgr. Petr Skořepa 776 112 849, skorepa.p@centrum.cz

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce
starý,formulář dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti (FAČR Covid 2021)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje