Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Ostrava, Moravsko-slezský kraj

28.11.2021 09:00 - 25.02.2022 19:00
náměstí Svatopluka Čecha 10, 702 00 Ostrava, Ostrava, Moravsko-slezský kraj
Cena kurzu: 3000,- Kč

Kontaktní osoba:
Zajíc Radim, zajic@mskfs.cz
Poplatek za školení trenérů licence B UEFA (3.000,-Kč) uhraďte převodem na účet MS KFS č. 174541384 / 0300!!!
Uchazeč o kurz UEFA B Licence při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba)
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
D) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
E) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)

Obsahová část:
Teorie - 56 hodin
Praxe - 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, třemi průběžným písemnými testy během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Termíny konání (výuka vždy od 9.00 do 18.00):
zahájení 28.11.20121
Další termíny budou upřesněny.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje