Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Plzeň, Plzeňský kraj

13.01.2023 15:00 - 15.01.2023 16:00
Plzeň, Štruncovy sady 3, 323 00, Plzeň, Plzeňský kraj
Cena kurzu: 1500,- Kč

Kontaktní osoba:
Skála Jiří, skala@fotbal.cz
Uchazeč o kurz FAČR C licence při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog s vloženou fotografií !!!)
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)
E) potvrzení o platbě

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Plzeňského KFS - KB, č.ú. 35 - 9037020217/0100, VS uveďte 23 , zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a druh licence (FAČR C, UEFA C, UEFA B)
Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (PKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) kurzu. NUTNO ZASLAT FAKTURAČNÍ ADRESU.

Platbu proveďte v den ukončení registrace 9.1.2023


Obsahová část:
Teorie - 11 hodin
Praxe - 9 hodin
Povinností uchazeče je 100% účast na kurzu
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C a hodnocením tréninku přípravek formou Google formuláře.

Termíny konání:
13.1.2023 Náhledový trénink přípravek, úvod do kuru
14.1.2023 Pedagogika, Didaktika (teorie, praxe)
15.1.2023 Pohybové schopnosti, Vedení týmu (teorie, praxe)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje