Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Benešov, Středočeský kraj

07.10.2022 08:00 - 08.10.2022 18:00
SK Benešov, Ke Stadionu 576, Benešov 256 01, Benešov, Středočeský kraj
Cena kurzu: 800,- Kč

Kontaktní osoba:
Voráček Matěj, matej.voracek@seznam.cz
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) kam trenér (ka) vloží zároveň svoji fotografii, kterou bude mít posléze na průkazce.

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 7.10. 2022 (08.00 - 20:00) - včetně náhledového tréninku
sobota 8.10. 2022 (08.00 - 18:00)

Lokalita teoretické výuky – SK Benešov, Ke Stadionu 576, Benešov 256 01
Lokalita praktické výuky – SK Benešov, Ke Stadionu 576, Benešov 256 01

Organizace kurzu v rámci systému aktuálních vládních opatření (např. očkování, PCR testy apod.)


Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS Benešov ) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.


Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Benešov č.ú. , 107-306140217/0100, VS je rodné číslo, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky)

Kontaktní osoba v rámci organizace kurzu GTM OFS Benešov - Matěj Voráček, 737 737 363, matej.voracek@seznam.cz
Kontaktní osoba v případě otázek k obsahové části GTM SKFS - Ing.Milan Kormaník, 724 112 66, kormanik@fotbal.cz

Kurz bude spuštěn v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků.

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce
starý,formulář dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje