Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz FAČR licence C, Jinočany, Středočeský kraj

02.09.2022 08:00 - 03.09.2022 18:00
Sokol Jinočany, Na Poustce 144, 252 25 Jinočany, Jinočany, Středočeský kraj
Cena kurzu: 700,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) kam trenér (ka) vloží zároveň svoji fotografii, kterou bude mít posléze na průkazce.

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 2.9.2022 08:00 -19:30 včetně náhledového tréninku
sobota 3.9.2022 08:00 - 18:00


Lokality teoretické výuky – Sokol Jinočany, Na Poustce 144, 252 25 Jinočany
Lokality praktické výuky – Sokol Jinočany, Na Poustce 144, 252 25 Jinočany


Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS-Praha západ) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Praha západ - KB, č.ú. 107-268570207/0100 VS je rodné číslo uchazeče.


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý,formulář
dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje