Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Kácov, OFS Kutná Hora, Středočeský kraj

04.06.2021 08:00 - 05.06.2021 18:00
AFK Kácov, Kácov 24, 285, Kácov, OFS Kutná Hora, Středočeský kraj
Cena kurzu: 900,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia FAČR „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu náhledové tréninkové jednotky dle dohody s instruktorem.

Uchazeči na kursu vyplní tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský kurz FAČR.

Přihlášení a vyplnění Grassroots leader certifikátu je na: (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)

Kurz je zakončen elektronickým testem C-licence na stejné bázi, jako Grassroots leader certifikát.

Kurz je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
pátek 4.6. 2021 (08.00 - 12:30 hodin teorie) 13:30-18 hodin praxe
sobota 5.6. 2021 (08.00 - 12:30 hodin teorie) 13:30-18 hodin praxe

Lokality teoretické výuky – ON-LINE distanční výuka (přes aplikaci ZOOM)
Lokality praktické výuky – AFK Kácov, Kácov 24, 285

Poznámka:
V případě rozvolnění v rámci vládních opatření proběhne teorie v hotelu Kácov a praxe pak v areálu od 8:00 - 18:00 (12-13 hod pauza na oběd)


Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS-Kutná Hora) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.

Cena kurzovného je 900,- Kč .

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 107- 418050267/0100 VS je rodné číslo uchazeče.

Organizace kurzu v rámci systému aktuálních vládních opatření


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce
starý,formulář dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti (FAČR Covid 2019)
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje