Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Poděbrady, Středočeský kraj

21.09.2019 08:00 - 22.09.2019 18:00
Sportovní areál FK Bohemia Poděbrady,Na Hrázi 211, Poděbrady 29001, Poděbrady, Středočeský kraj
Cena kurzu: 1500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu dvou ukázkových tréninkových jednotek dle dohody s instruktorem.

Uchazeči na kursu předloží tzv. Grassroots leader certifikát,což je vlastně základní elektronický trenérský kurs FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky na (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) Kurs je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurs je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
sobota 21.09. 2019 – neděle 22.09. 2019 (08.00 - 18.00 hodin)

Lokality teoretické výuky – Poděbrady, Jeronýmova 1395 (učebna v budově FitClub Evo)
Lokalita praktické výuky – Poděbrady, Na Hrázi 211 (sp.areál FK Bohemia Poděbrady)

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky na: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu

Cena kursovného je 1.500,- Kč

Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje