Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, Doksy (okres Kladno), Středočeský kraj

26.10.2019 08:00 - 27.10.2019 18:00
Areál fotbalového klubu SK Doksy, Doksy, 273 64, Doksy (okres Kladno), Středočeský kraj
Cena kurzu: 1000,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu dvou náhledových ukázkových tréninkových jednotek. Termín ukázkových tréninků bude upřesněn.

Uchazeči na kursu předloží tzv. Grassroots leader certifikát,což je vlastně základní elektronický trenérský kurs FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky na (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog) Kurs je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurs je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:
sobota 26.10. 2019 – neděle 27.10. 2019 (08.00 - 18.00 hodin)

Lokality teoretické výuky – Areál fotbalového klubu SK Doksy, Doksy, 273 64
Lokalita praktické výuky – Areál fotbalového klubu SK Doksy, Doksy, 273 64

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky na: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu

Cena kursovného je 1.000,- Kč.
Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Kladno - ČSOB,a.s. č.ú. 43-9265400297/0100, VS je rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit). Kapacita kurzu je omezena a kurz je přednostně určen pro trenéry z OFS Kladno.

Přednost v přihlášení dostávají trenéři z OFS Kladno.

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• fotografii pasového formátu

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje