Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA licence C, Poděbrady, Středočeský kraj

23.03.2023 08:00 - 26.03.2023 18:00
FK Bohemia Poděbrady, Na Hrázi 211,29001 Poděbrady, Poděbrady, Středočeský kraj
Cena kurzu: 3500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
FK Bohemia Poděbrady, Na Hrázi 211,29001 Poděbrady

Termín konání
23.03.2023 08:00 - 26.03.2023 18:00

Poznámky
Lokality teoretické výuky – Jeronýmova 296, Poděbrady (učebna Fitclub Ego)
Lokalita praktické výuky – Poděbrady, Na Hrázi 211 (sp.areál FK Bohemia Poděbrady)


Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky). Platbu v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (SKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. NUTNO ZASLAT EMAILEM FAKTURAČNÍ ADRESU. (Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře).


Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• platný průkaz licence FAČR „C“ (uchazeči přijati do kursu na základě ligových startů dodají
potvrzení z příslušného klubu nebo klubů)
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Kurz bude spuštěn v případě dostatečného počtu přihlášených.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje