Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení UEFA B licence, Velké Meziříčí, Kraj Vysočina

29.01.2020 16:00 - 29.01.2020 20:00
Klubovna FC Velké Meziříčí, U Tržiště 2236/2, 594 01 Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Kraj Vysočina
Cena kurzu: 300,- Kč

Kontaktní osoba:
Duben Stanislav, duben@fotbal.cz
Potřebné věci pro doškolení UEFA B licence

Na doškolení si každý uchazeš donese:
A) podepsanou fotku pasového formátu
B) starou průkazku

Před doškolením je potřeba zaplatit poplatek uchazeče:
Číslo účtu: 86-2656010227/0100
Variabilní symbol: 2912020
Částka: 300,-kč

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje