Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA licence C, Praha - Strahov, Středočeský kraj

17.11.2022 08:00 - 20.11.2022 18:00
Praha 6 – Strahov , Zátopkova 100/2, budova ČUS, Praha - Strahov, Středočeský kraj
Cena kurzu: 3500,- Kč

Kontaktní osoba:
Kormaník Milan, kormanik@fotbal.cz
Délka studia UEFA „C“ licence čítá dohromady 40 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a může ho absolvovat trenér s již absolvovaným základním kursem FAČR „C“ – licence.

Bloky výuky:
ČTVRTEK 17.11. 2022 – NEDĚLE 20.11. 2022 (08.00 - 18.00 hodin)

Lokality teoretické výuky – Praha 6 – Strahov , Zátopkova 100/2, budova ČUS
Lokality praktické výuky – Praha 6, Cukrovarnická 1071, Sportovní areál SK Střešovice 1911


Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je rodné číslo uchazeče, do poznámek jméno a příjmení trenéra (ky). Platbu v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (SKFS) na základě požadavku frekventanta až po uskutečnění (zahájení) semináře. k (Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře).

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• platný průkaz licence FAČR „C“ (uchazeči přijati do kursu na základě ligových startů dodají
potvrzení z příslušného klubu nebo klubů)
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)


Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Fakturační Údaje