Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

Kurzy Fotbal.cz

Registrace ke kurzu Doškolení licence C, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

28.11.2019 17:00 - 29.11.2019 11:00
Ústí nad Orlicí, V Lukách 1382 - Sporthotel, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Cena kurzu: 300,- Kč

Kontaktní osoba:
Veselý Jaroslav, vesely0964@seznam.cz
Prezence již od 16 hodin.

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje